آموزشرضا شهبانویسندگان آتش

بهترین دانشگاه‌های کانادا در سال ۲۰۱۷؛ رتبه‌بندی هفته‌نامه مک‌لینز

Reza Shahba

اسپانسر ویژه
رضا شهبا
مشاور برنامه‌ریزی تحصیلی – کانادا
www.rezashahba.com

کدام دانشگاه کانادا را برای ثبت‌نام انتخاب کنیم؟ این شاید اصلی‌ترین سوال این روزهای دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها باشد؛ روزهایی که قرار است تصمیمی مهم برای چند سال آینده گرفته شود. یافتن پاسخ مناسب برای این سوال، نیاز به بررسی‌های زیادی دارد که بخش مهمی از آن مربوط به وضعیت کنونی دانشگاه‌های کاناداست. بسته به اینکه کدام رشته را انتخاب کنیم و چه هدفی برای تحصیلات تکمیلی خود یا فرزندانمان داشته باشیم، پاسخ این سوال می‌تواند متفاوت باشد. از آنجایی که هزینه‌های ثبت‌نام در هر کدام از دانشگاه‌های خوب کانادا، رقم قابل توجهی است، اشتباه در هر کدام از مراحل این انتخاب می‌تواند باعث از دست رفتن پس‌انداز و وقت باشد و البته انتخاب درست می‌تواند موفقیت را در پی داشته باشد.

رتبه بندی دانشگاه‌ها
رتبه بندی دانشگاه‌ها

هفته‌نامه معتبر مک‌لینز که دهه‌هاست به صورت تخصصی بر روی وضعیت آموزش تکمیلی و دانشگاه‌های کانادا تمرکز کرده است، هر ساله در ایام ثبت‌نام، لیستی از بهترین دانشگاه‌ها را در ویژه‌نامه مفصلی منتشر می‌کند و در آن بعد از بررسی وضعیت عمومی دانشگاه‌ها، بر اساس معیارهای مختلفی، جمع‌بندی خود را از دانشگاه‌های کانادایی ارائه می‌دهد. مطالعه خاص آنها بر روی دانشگاه‌های کانادایی و همچنین تفکیک اصولی هر رشته، در کنار معرفی شرایط هر کدام از دانشگاه‌ها، هر سال هزاران دانش‌آموز و خانواده را برای یک انتخاب درست راهنمایی می‌کند و می‌تواند بخشی از فرایند تصمیم‌گیری در این باره باشد.

در این مطلب، رتبه‌بندی مک‌لینز را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که در رشته‌های مختلف مثل مهندسی، پزشکی، پرستاری، علوم کامپیوتر، علوم زیستی و محیط زیستی و همچنین اقتصاد، شرایط هر کدام از دانشگاه‌های کانادا در حال حاضر چگونه است و برای سال جدید، کدامیک می‌توانند با توجه به شرایط ما،‌ انتخاب مناسبی باشند. ضمن اینکه آماری مفید از ده دانشگاه برتر کانادا را بر اساس میزان شهریه، میزان دانشجو و خدمات و مزایای هر دانشگاه منتشر می‌کنیم.

این راهنما می‌تواند در کنار توصیه‌ها و مشاوره‌های افراد باتجربه و متخصص، ما را در این تصمیم‌گیری مهم به نتایج خوبی برساند.

دانشگاه‌های برتر کانادا به تفکیک رشته‌های اصلی

Engineering

 1. University of Toronto
 2. University of Waterloo
 3. University of British Columbia
 4. University of Alberta
 5. McGill University
 6. Queen’s University
 7. University of Calgary
 8. McMaster University
 9. Ryerson University
 10. University of Victoria

Computer Science

 1. University of Toronto
 2. University of British Columbia
 3. University of Waterloo
 4. University of Alberta
 5. McGill University
 6. Simon Fraser University
 7. Université de Montréal
 8. Queen’s University
 9. University of Calgary
 10. U of Ontario Institute of Technology

 

Medicine

 1. University of Toronto
 2. University of British Columbia
 3. McGill University
 4. McMaster University
 5. University of Alberta
 6. University of Calgary
 7. Université de Montréal
 8. University of Ottawa
 9. Dalhousie University
 10. Western University

 

Nursing

 1. University of Toronto
 2. University of British Columbia
 3. University of Alberta
 4. McMaster University
 5. McGill University
 6. Queen’s University
 7. University of Calgary
 8. Dalhousie University
 9. University of Ottawa
 10. Western University

Psychology

 1. University of British Columbia
 2. University of Toronto
 3. McGill University
 4. University of Waterloo
 5. Western University
 6. Queen’s University
 7. Dalhousie University
 8. University of Alberta
 9. McMaster University
 10. York University

Biology

 1. University of British Columbia
 2. University of Toronto
 3. McGill University
 4. University of Alberta
 5. McMaster University
 6. University of Guelph
 7. University of Calgary
 8. Université de Montréal
 9. Dalhousie University
 10. University of Ottawa

Mathematics

 1. University of Toronto
 2. University of British Columbia
 3. University of Waterloo
 4. McGill University
 5. University of Alberta
 6. Université de Montréal
 7. University of Victoria
 8. McMaster University
 9. Simon Fraser University
 10. University of Regina

 

Business

 1. University of Toronto
 2. University of British Columbia
 3. University of Alberta
 4. Western University
 5. York University
 6. McGill University
 7. Queen’s University
 8. Simon Fraser University
 9. McMaster University
 10. Ryerson University

 

Environmental Science

 1. University of British Columbia
 2. McGill University
 3. University of Waterloo
 4. University of Toronto
 5. University of Alberta
 6. University of Guelph
 7. Simon Fraser University
 8. McMaster University
 9. Université de Montréal
 10. Queen’s University

 

Education Universities

 1. University of Toronto
 2. University of British Columbia
 3. McGill University
 4. University of Calgary
 5. University of Alberta
 6. Simon Fraser University
 7. University of Ottawa
 8. Université de Montréal
 9. York University
 10. University of Waterloo

ده دانشگاه که بهترین دوره‌های دکتری و پزشکی را دارند

 

McGill University

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 85 تا 95 درصد، هنر: 86 درصد، علوم پایه: 89 تا 93 درصد، بازرگانی: 6 / 93 درصد

شهریه: 4059 دلار و برای افراد خارج از استان: 8796

ظرفیت متوسط کلاس: سال یک و دو: 67 درصد، سال سه و چهار: 6 / 26 درصد

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 22889، پاره وقت: 4146

ظرفیت خوابگاه: 3472 نفر (3163 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 2 / 84 درصد

University of Toronto

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 85 تا 92 درصد، هنر: 73 درصد تا 88 درصد، علوم پایه: 75 تا 88 درصد، بازرگانی: 80 تا 89 درصد

شهریه: 7519 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: نامشخص

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 62033، پاره وقت: 6081

ظرفیت خوابگاه: 8712 نفر (4859 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 77 درصد

U. of British Columbia

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 85 درصد، هنر: 80 درصد، علوم پایه : 86 درصد، بازرگانی:  84 درصد

شهریه: 5947 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: سال یک و دو: 3 / 79 درصد، سال سه و چهار: 3 / 46 درصد

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 33877، پاره وقت: 15024

ظرفیت خوابگاه: 114232 نفر (5273 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 8 / 77 درصد

Queen’s University

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 88 درصد، هنر: 80 درصد، علوم پایه : 90 درصد، بازرگانی:  87 درصد

شهریه: 7242 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: سال یک و دو: 5 / 75 درصد، سال سه و چهار: 8 / 24 درصد

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 18159، پاره وقت: 3100

ظرفیت خوابگاه: 4430 نفر (4126 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 8 / 78 درصد

University of Alberta

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 85 درصد، هنر: 72 تا 80 درصد، علوم پایه : 82 تا 85 درصد

شهریه: 6511 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: سال یک و دو: 7 / 60 درصد، سال سه و چهار: 26 درصد

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 28126، پاره وقت: 2063

ظرفیت خوابگاه: 5324 نفر (2540 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 5 / 77 درصد

McMaster University

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 89 درصد، هنر: 75 تا 78 درصد، علوم پایه : 84 تا 89 درصد، بازرگانی:  5 / 84 درصد

شهریه: 7206 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: نامشخص

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 21479، پاره وقت: 2990

ظرفیت خوابگاه: 3050 نفر (3578 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 3 / 80 درصد

Dalhousie University

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 78 درصد، هنر: 70 درصد، علوم پایه : 75 درصد، بازرگانی:  80 درصد

شهریه: هنر 6747 دلار، علوم 7857 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: سال یک و دو: 6 / 46 درصد، سال سه و چهار: 8 / 28 درصد

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 13275، پاره وقت: 1516

ظرفیت خوابگاه: 2717 نفر (2571 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 1 / 63 درصد

University of Ottawa

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 73 تا 85 درصد، هنر: 73 تا 83 درصد، علوم پایه : 78 تا 85 درصد، بازرگانی: 78 تا 81درصد

شهریه: 7265 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: نامشخص

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 30130، پاره وقت: 5983

ظرفیت خوابگاه: 3900 نفر (3350 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 5 / 76 درصد

Western University

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 88 درصد، هنر: 85 درصد، علوم پایه : 85 درصد، بازرگانی: 87 درصد

شهریه: 7526 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: سال یک و دو: 84/3 درصد، سال سه و چهار: 4 / 31 درصد

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 28162، پاره وقت: 2833

ظرفیت خوابگاه: 7171 نفر (5562 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 5 / 85 درصد

University of Calgary

حداقل معدل برای ورود: مهندسی 87 درصد، هنر: 75 درصد، علوم پایه : 78 درصد، بازرگانی: 83 درصد

شهریه: 6570 دلار

ظرفیت متوسط کلاس: سال یک و دو: 4 / 74 درصد، سال سه و چهار: 2 / 32 درصد

دانشجویان لیسانس: تمام وقت: 22491، پاره وقت: 1906

ظرفیت خوابگاه: 2812 نفر (715 نفر سال اول)

آمار فارغ‌التحصیلان: 3 / 69 درصد

متدلوژی مک‌لینز برای انتخاب بهترین دانشگاه‌های کانادا

هفته‌نامه کانادایی مک‌لینز را می‌توان یکی از مهم‌ترین رسانه‌های چاپی این کشور در طول دهه‌های مختلف نامید. جمعی از خبره‌ترین روزنامه‌نگاران و دبیران در رشته‌های مختلف در این هفته‌نامه فعالیت می‌کنند و مک‌لینز همواره به عنوان یک استاندارد بالا در زمینه روزنامه‌نگاری، پژوهشگری و تولید رسانه‌ای در کانادا مطرح بوده و هست.

بخش دانشگاه در این مجله به عنوان سرویسی مستقل، به رصد، بررسی و تحلیل وضعیت آموزش عالی کانادا می‌پردازد و منبع مهمی برای کسانی است که می‌خواهند اطلاعات دقیق، بی‌طرفانه و عمیق در این باره داشته باشند.

اما مک‌لینز با چه روشی هر سال این دانشگاه‌های کانادایی را رتبه‌بندی می‌کند؟

مک‌لینز همه دانشگاه‌های کانادا را در سه دسته‌بندی اصلی قرار می‌دهد و آنها را از لحاظ کمک‌هزینه‌های مالی پژوهش، تنوع در پیشنهاد خدمات و همچین میزان و عمق برنامه‌های آموزشی نمره‌دهی می‌کند. مک‌لینز سپس در هر دسته‌بندی، این موسسات آموزش عالی را در پنج رتبه و بر اساس ۱۴ ملاک مختلف داوری می‌کند. ضمن اینکه هر کدام از این ۱۴ ملاک، ارزش‌دهی متفاوتی دارند. در این رتبه‌بندی، مراکزی که کمتر از ۱۰۰۰ دانشجوی تمام‌وقت دارند و همچنین آنهایی که برای اهداف خاص یا آموزش‌های مذهبی به وجود آمده‌اند حضور ندارند. دانشگاه‌هایی که به تازگی تاسیس شده‌اند یا عضو انجمن ملی دانشگاه‌های کانادا نیستند هم در این رتبه‌بندی قرار نمی‌گیرند.

برخی از ملاک‌هایی که مک‌لینز به آن استناد می‌کند بر اساس آمارهای اداره آمار کاناداست که البته بیشتر مربوط به شرایط اقتصادی و مالی دانشگاه‌ها می‌شود. سایر ملاک‌ها نیز بر اساس آمارها و ارقام بی‌طرف گردآوردی شده است.

دانشجویان؛ ۲۸ درصد

در رتبه‌بندی مک‌لینز، دانشجویان ۲۸ درصد نمره نهایی را دارند. در واقع شرایط آنها در پنج سال گذشته، یکی از اصلی‌ترین ملاک‌های این رتبه‌بندی است. از ملاک‌های نمره‌دهی بخش دانشجویان، میزان دسترسی دانشجویان تمام‌وقت به اساتید است. این موضوع هشت درصد نمره این بخش را به خود اختصاص می‌دهد. جوایزی هم که دانشجویان در سطح ملی به دست می‌آورند، ده درصد از نمره این بخش است. ده درصد از نمره‌دهی مک‌لینز هم بر اساس سطح رضایت دانشجویان از دانشگاه است. این نظرسنجی از سوی مک‌لینز انجام می‌شود و سالانه حدود ۱۷ هزار دانشجو در آن شرکت می‌کنند. ضمن اینکه ساختار دوره‌های آموزشی نیز ۲۵ درصد از نمره قسمت مربوط به دانشجویان است و فعالیت‌های فوق‌برنامه هم ۲۵ درصد آن را تشکیل می‌دهد.

دانشکده؛ ۲۴ درصد

بعد از قسمت مربوط به دانشجویان که ۲۸ درصد نمره کل را به خود اختصاص می‌دهد، بررسی وضعیت دانشکده قرار دارد که ۲۴ درصد نمره کل است. در این بخش جوایز کسب‌شده از سوی دانشکده، موفقیت در گرفتن کمک‌های مالی معتبر، خروجی فارغ‌التحصیلان در پنج سال آینده، موفقیت آنها در بازار کار و همچنین میزان مقالات منتشر شده بخشی از اصلی‌ترین ملاک‌های نمره‌دهی در بخش دانشکده هستند.

منابع؛ ۲۰ درصد

مک‌لینز در بخش بررسی منابع، هر دانشگاه را از لحاظ هزینه‌ها به نسبت تعداد دانشجو، هزینه در بخش پژوهش، منابع کتابخانه‌ای و همچنین نوسازی منابع نمره‌دهی می‌کند.

حمایت از دانشجویان؛ ۱۳ درصد

در بخش حمایت از دانشجویان، مک‌لینز ابتدا بودجه‌های تخصیص‌یافته به دانشجویان در زمینه خدمات و سپس میزان کمک‌هزینه‌های آموزشی و بورسیه را نمره‌دهی می‌کند.

جمعیت؛ ۱۵ درصد

یکی دیگر از ملاک‌های مهم مک‌لینز برای نمره‌دهی، وضعیت جمعیتی دانشگاه‌هاست؛ اینکه آنها چگونه می‌توانند با کیفیت بالا، بیشترین نوآوری را داشته باشند و روش‌های رهبری در دانشگاه چگونه است. این اطلاعات از طریق نظرسنجی‌های آنلاین منطقه‌ای و سراسری به دست می‌آيد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
باز کردن چت
1
سلام به سایت آتش خوش آمدید
پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟