آخر هفتهزندگی در کانادا

کدام شهرهای کانادا برای زندگی بهتر است؟

نشریه کانادایی معتبر مانی‌سنس هر سال بهترین شهرهای کانادا برای زندگی را با در نظر گرفتن عوامل متعددی از قبیل نرخ بیکاری، درآمد خانوار، مالیات میزان جرائم و امکانات معرفی می‌کند

شما که در کانادا زندگی می‌کنید، حتما با این پرسش مواجه شده‌اید که واقعا کدام شهر این کشور پهناور برای زندگی مناسب‌تر است؟ در حالت کلی هیچ فرمول مشخصی برای انتخاب مناسب‌ترین شهر برای زندگی در کانادا وجود ندارد و همه‌چیز به شرایط زندگی، مالی، روحی و شغلی شما برمی‌گردد. برای مثال ممکن است تخصص شما در شهر مونترال برای شما شرایط بهتری را ایجاد کند تا استفاده از همان تخصص در شهری مثل تورنتو.

مجله‌ی معتبر MoneySense هر سال لیست بهترین شهرها برای زندگی در کانادا را منتشر می‌کند. این شهرها نسبت به ویژگی‌ها و نکات مثبت و منفی که دارند انتخاب می‌شوند و تصمیم برعهده‌ی شماست که کدام را برای زندگی انتخاب می‌کنید.

۱- Oakville, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۵
 • جمعیت: ۲۰۹٬۰۳۹
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۱۲٬۲۰۷ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۱٬۷۴۲٬۰۳۶ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۶ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۰۷
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۱۳۳
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۱

۲- Ottawa, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱
 • جمعیت: ۹۹۹٬۱۸۳
 • نرخ بیکاری: ۱ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۹۳٬۹۷۵
 • میانگین قیمت مسکن: ۶۹۵٬۲۴۲
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۴ / ۲ درصد
 • روزهای با دما ی بالای ۲۰ درجه: ۱۱۷
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۳٬۷۸۲
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۴۲

۳- Russell Township, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۲۱
 • جمعیت: ۱۷٬۱۵۵
 • نرخ بیکاری: ۱ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۱۲٬۶۴۴
 • میانگین قیمت مسکن: ۵۰۹٬۵۶۴
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۲ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۷۸
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۵۴۰
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۴۲

۴- Saint-Bruno-de-Montarville – Que

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۶
 • جمعیت: ۲۷٬۱۷۱
 • نرخ بیکاری: ۹ / ۴ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۹۶٬۷۵۷ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۸۶۴٬۲۲۱ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۶ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۸
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۳٬۷۲۴
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۶

۵- Lacombe, Alta

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۲۹۹
 • جمعیت: ۱۳٬۹۰۶
 • نرخ بیکاری: ۹ / ۴ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۹۷٬۸۰۰ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۷۵۴٬۲۹۱ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۸ / ۱ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۸۱
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۷٬۹۳۲
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۹

۶- Milton, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۵۱
 • جمعیت: ۱۲۰٬۵۵۶
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۱۱٬۸۷۵ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۱٬۱۲۹٬۲۷۶ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۰ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۲۰
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۱۳۳
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۱

۷- Canmore, Alta

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۲۹
 • جمعیت: ۱۴٬۹۳۰
 • نرخ بیکاری: ۱ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۷۵٬۸۴۸ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۱٬۴۷۸٬۳۱۵ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۲ / ۱ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۶۴
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۷٬۴۸۲
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۳۸

۸- Westmount, Que

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۵۲
 • جمعیت: ۲۱٬۰۸۳
 • نرخ بیکاری: ۵ / ۷ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۱۷٬۷۵۵ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۳٬۹۵۳٬۲۰۵ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۷ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۷
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۴٬۵۹۴
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۲۴

۹- Saint-Lambert, Que

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۵۵
 • جمعیت: ۲۲٬۴۳۲
 • نرخ بیکاری: ۹ / ۴ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۸۳٬۶۲۶ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۸۸۱٬۲۷۲ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۷ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۸
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۳٬۷۲۴
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۶

۱۰- Halton Hills, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۲۴
 • جمعیت: ۶۵٬۷۸۲
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۰۸٬۴۱۰ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۱٬۱۹۰٬۹۲۳ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۶ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۲۰
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۱۳۳
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۱

۱۱- Camrose, Alta

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۲۱۶
 • جمعیت: ۱۹٬۴۸۸
 • نرخ بیکاری: ۹ / ۳ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۶۱٬۸۷۳ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۵۱۹٬۸۴۶ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۸ / ۱ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۸۳
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹٬۵۲۰
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۹

۱۲- Red Deer, Alta

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۳۳۰
 • جمعیت: ۱۰۷٬۵۶۴
 • نرخ بیکاری: ۹ / ۴ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۹۰٬۸۴۴ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۶۲۸٬۹۰۰ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۶ / ۱ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۸۳
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۹٬۴۶۰
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۹

۱۳- Mont-Royal, Que

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۸
 • جمعیت: ۲۱٬۱۷۲
 • نرخ بیکاری: ۳ / ۶ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۴۵٬۸۵۳ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۲٬۳۹۲٬۲۳۸ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۳ / ۳ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۷
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۴٬۵۹۴
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۲۴

۱۴- Saugeen Shores, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۷
 • جمعیت: ۱۴٬۱۰۹
 • نرخ بیکاری: ۹ / ۴ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۰۵٬۲۱۰ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۷۷۷٬۸۴۵ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۷ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۰
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۵٬۱۱۳
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۷

۱۵- Fort St. John, B.C

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۶۰
 • جمعیت: ۲۱٬۲۵۱
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۰۶٬۳۲۷ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۴۴۰٬۴۸۱ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۱ / ۱ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۶۴
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۴٬۰۰۰
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۴

۱۶- Toronto, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۲۹
 • جمعیت: ۲٬۹۳۳٬۲۶۲
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۵۵٬۹۴۵ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۹۰۶٬۶۶۳ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۰ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۷
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۳٬۸۴۷
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۷۵

۱۷- Lévis, Que

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۹
 • جمعیت: ۱۴۷٬۴۰۳
 • نرخ بیکاری: ۴ / ۳ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۷۹٬۳۲۳ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۳۸۷٬۱۴۶ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۰ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۹۴
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۷۸۴
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۶

۱۸- King, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۶۸
 • جمعیت: ۲۶٬۶۹۷
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۱۰٬۸۱۶ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۲٬۶۵۵٬۴۳۵ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۶ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۴
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۷۴۹
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۵

۱۹- St. Albert, Alta

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۷
 • جمعیت: ۷۰٬۸۷۴
 • نرخ بیکاری: ۸ / ۶ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۲۳٬۹۴۸ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۹۰۰٬۱۹۲ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۰ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۸۴
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۵٬۳۱۳
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۲۹

۲۰- Whistler, B.C

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۸۴
 • جمعیت: ۱۳٬۱۹۳
 • نرخ بیکاری: ۳ / ۴ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۸۶٬۴۲۳ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۱٬۴۶۰٬۴۲۲ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۲ / ۱ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۸۳
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۷۴۹
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۵۹

۲۱- The Nation, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۲۳
 • جمعیت: ۱۳٬۲۷۵
 • نرخ بیکاری: ۱ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۸۸٬۰۸۸ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۴۷۸٬۶۲۰ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۲ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۱۳
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۱۸۶
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۱۴۲

۲۲- Bonnyville No. 87, Alta

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۲۲۸
 • جمعیت: ۱۴٬۶۵۸
 • نرخ بیکاری: ۹ / ۳ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۰۳٬۶۵۲ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۷۸۹٬۱۵۷ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۴ / ۱ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۸۶
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۴٬۸۹۹
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۳

۲۳- Newmarket, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۵۶
 • جمعیت: ۹۰٬۹۰۸
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۹۵٬۶۳۶ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۹۴۷٬۴۲۹ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۷ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۰۷
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۷۴۹
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۵

۲۴- New Tecumseth, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۷۰
 • جمعیت: ۳۶٬۷۴۵
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۹۶٬۰۴۱ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۷۵۵٬۹۶۵ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۶ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۲۲
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۲٬۹۰۶
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۹۵

۲۵- Whitby, Ont

 • رتبه در سال ۲۰۱۷: ۱۰۳
 • جمعیت: ۱۳۶٬۶۵۷
 • نرخ بیکاری: ۷ / ۵ درصد
 • درآمد متوسط خانوار: ۱۰۱٬۷۹۲ دلار
 • میانگین قیمت مسکن: ۸۱۷٬۴۵۳ دلار
 • مالیات املاک نسبت به درآمد: ۷ / ۲ درصد
 • روزهای با دمای بالای ۲۰ درجه: ۱۰۰
 • میزان جرم نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۳٬۲۵۱
 • تعداد پزشک خانواده نسبت به ۱۰۰ هزار نفر: ۸۱

شماره ۱۷۴ هفته‌نامه آتش را از اینجا دانلود کنید

Atash-Issue-174-For-Web-Page-81

گزارش‌های آتش از رویدادهای مختلف براساس اطلاعات دریافتی از وب‌سایت آنهاست. لطفا اگر قصد شرکت در هرکدام از آنها را داشتید، حتما قبل از رفتن، وب‌سایت آنها را چک کنید. همیشه احتمال تغییر هست.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
باز کردن چت
1
سلام به سایت آتش خوش آمدید
پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟