پیشخوان

کانادا و توافق هسته‌ای؛ دومین ویژه‌نامه الکترونیکی آتش

Canada-Iran Post Nuclear Deal Eraویژه نامه دوم الکترونیکی آتش مربوط است بهتوافق هستهای ایران.

پس از ۱۸ ماه مذاکره نفسگیر میان ایران و گروه پنجبعلاوه یک که بزرگترین قدرتهای سیاسی و اقتصادی جهان را در برمیگیرد، صبح سهشنبه اعلام شد که این توافق صورت گرفته است.

موج خبری این اتفاق همه رسانهها و نهادهای خبری دنیا از جمله کانادا را فرا گرفت.

از سوی دیگر شرایط جدید ایران پس از توافق، بنگاههای اقتصادی دنیا را بهبازنگری در مناسبات خود با بازار ایران واداشته است.

آلمان و فرانسه اعلام کردهاند که هیاتهای سیاسی و اقتصادیشان رهسپار ایران هستند و انگلیس هم خبر از بازگشائی سفارت خود در تهران داده است.

در این میان کانادا چه برنامهای خواهد داشت؟ کانادا که در سالهای اخیر تیرهترین روابط را با تهران داشته، برای رویارویی با شرایط جدید ایران چه گزینههایی در پیش رو دارد؟

ویژهنامه الکترونیکی دوم ما تلاشی است برای یافتن پاسخی به این پرسشها.

فایل PDF این ویژهنامه را از اینجا و یا با کلیک بر روی عکس دانلود کنید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
باز کردن چت
1
سلام به سایت آتش خوش آمدید
پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟