الان تورنتو

دادگاه پرونده سینا پارسی – فیلم خنده‌های متهم

متهمان پرونده سینا پارسی که دیروز دستگیر شدهاند هم اکنون در محل دادگاه حضور یافتهاند و این دادگاه قرار است رسما دادرسی این پرونده را آغاز کند.

کلاید مارشال ۳۶ ساله (مرد) و سابرینا شوارت ۲۷ ساله (زن) متهمان این پرونده با خودروهای جداگانه پلیس و با دستهای بسته به محل دادگاه انتقال داده شدهاند.

گزارشگر آتش مینویسد: «خندههای سابرینا در داخل خودروی پلیس برای همه جالب است. او بهنظر خونسرد میرسد.»

سابرینا با لباسی سراسر سفید و با دستهایی که از پشت دستبند زده شده در انتظار است تا با شروع دادگاه، به داخل منتقل شود.

از سوی دیگر رویا پارسی همسر مقتول نیز درحالی که پیراهنی مشکی پوشیده است، دقایقی پیش به محل دادگاه رسید. گزارشگر آتش مینویسد که فردی همراه رویاست که بهنظر میرسد وکیل او باشد.

فیلمی از سابرینا شوارت در داخل خودروی پلیس

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
باز کردن چت
1
سلام به سایت آتش خوش آمدید
پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟