مهاجرت

روزشمار تصویب لایحه شهروندی کانادا در پارلمان و سنا

۳ می ۲۰۱۷: تصویب در سنا و ارسال دوباره به پارلمان کانادا

۲۸ مارچ ۲۰۱۷: قرائت سوم در صحن عمومی سنا- نشست سوم

۸ مارچ ۲۰۱۷: قرائت سوم در صحن عمومی سنانشست دوم

۷ مارچ ۲۰۱۷: قرائت سوم در صحن عمومی سنانشست اول

۷ مارچ ۲۰۱۷: نشست پنجم کمیته تخصصی و ارجاع به صحن عمومی سنا

دوم مارچ ۲۰۱۷: نشست چهارم کمیته تخصصی

اول مارچ ۲۰۱۷: نشست سوم کمیته تخصصی سنا

۱۶ فوریه ۲۰۱۷: نشست دوم کمیته تخصصی سنا

۱۵ فوریه ۲۰۱۷: نشست اول کمیته تخصصی سنا

۱۵ دسامبر ۲۰۱۶: قرائت دوم در سنا و ارجاع به کمیته تخصصی

۱۷ جون ۲۰۱۶: قرائت اول در سنا

۱۷ جون ۲۰۱۶: پایان قرائت سوم در سه جلسه و تصویب نهایی در پارلمان

۱۷ می ۲۰۱۶: تقدیم گزارش کمیته تخصصی به پارلمان

۱۲ اپریل تا ۳ می ۲۰۱۶: پنج جلسه در کمیته تخصصی

۲۱ مارچ ۲۰۱۶: قرائت دوم در پارلمان

۲۵ فوریه ۲۰۱۶: قرائت اول در پارلمان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
باز کردن چت
1
سلام به سایت آتش خوش آمدید
پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟