زندگی در کانادامسکنمهدی فخرایینویسندگان آتش

نیمی از بهترین شهرهای کانادا در انتاریوست و این ۱۹ شهر از همه بهتر هستند

فهرست نشریه معتبر مک‌لینز از ۵۰ شهر بهتر کانادا برای زندگی ۸۸ درصد از این ۵۰ شهر در دو استان قرار دارند، ۲۸ شهر در انتاریو و ۱۶ شهر در بریتیش‌کلمبیا

کدام شهرهای کانادا برای زندگی بهتر است؟ Maclean’s معتبرترین نشریه کانادا با همکاری موسسه‌ی تحقیقاتی Environics Analytics، داده‌های ۴۱۵ شهر کشور را در دسته‌بندی‌های زیر مقایسه کرده است: ثروت و اقتصاد، قدرت خرید، رشد جمعیت، مالیات‌ها، رفت و آمد بین محل کار و محل زندگی، جرم و جنایت، آب و هوا، دسترسی به خدمات درمانی، امکانات رفاهی و فرهنگ.

یافته‌های این تحقیق یک فهرست از ۵۰ کامیونیتی برتر در کانادا را ارائه کرده است. ۸۸ درصد از این ۵۰ کامیونیتی در دو استان قرار دارند، ۲۸ شهر در انتاریو و ۱۶ شهر در بریتیش‌کلمبیا.

در این میان انتاریو کمترین زمان انتظار خدمات درمانی کشور را داشته و میزان جرم و جنایت در شهرهای کوچک آن، از تمام کشور پایین‌تر است؛ بریتیش‌کلمبیا نیز از مالیات‌های پایین بر درآمد و فروش، برخوردار می‌باشد. دو شهر از استان کبک، سه شهر از آلبرتا و یک شهر از ساسکاچوان بقیه این فهرست را تشکیل می‌دهد.

ما در این مطلب ۱۹ شهر انتاریو که جزو ۲۵ شهر اول کاناداست را معرفی کرده‌ایم.

1. Burlington

 • جمعیت:‌ ۱۹۷٫۳۸۱ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۴.۷%
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۰۱٫۴۴۸ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۱٫۰۹۹٫۴۶۱ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌  ۲.۴%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد:  ۱۲۵
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۲۵
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر:  ۱۰۲

2. Grimsby

 • جمعیت:‌ ۲۸٫۲۶۳ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۴.۷%
 • میانگین درآمد خانوار: ۹۸٫۶۶۹ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۸۸۰٫۶۱۵ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۵%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۲۱
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۵۳
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۲

3. Ottawa

 • جمعیت:‌ ۱٫۰۱۹٫۶۹۳ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۵.۱%
 • میانگین درآمد خانوار: ۹۲٫۵۷۹ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۷۲۱٫۱۰۰ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۳%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۱۷
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۴۹
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۴۵

4. Oakville

 • جمعیت:‌ ۲۱۰٫۳۵۰ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۶.۴%
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۲۲٫۵۸۴ دلار
 • متوسط دارائی خانوار: ۱٫۷۳۷٫۸۸۲ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۵%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۰۷
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۲۵
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۹۴

5. New Tecumseth

 • جمعیت:‌ ۳۸٫۵۰۴ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۵%
 • میانگین درآمد خانوار: ۹۵٫۳۸۵ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۸۴۵٫۲۳۳ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۵%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۲۲
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۳۳
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۹۷

6. Brant

 • جمعیت:‌ ۳۹٫۲۶۳ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۴.۷%
 • میانگین درآمد خانوار: ۹۷٫۴۳۷ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۹۰۲٫۷۰۹ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۳%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۲۵
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۳۹
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۲

7. Niagara-on-the-Lake

 • جمعیت:‌ ۱۸٫۶۵۲ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۴.۷%
 • میانگین درآمد خانوار: ۹۳٫۴۲۵ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۱٫۲۵۵٫۴۹۵ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۶%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۲۸
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۵۳
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۲

8. Russell

 • جمعیت:‌ ۱۷٫۳۹۱ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۵.۱%
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۱۵٫۷۹۲ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۵۵۲٫۰۸۸ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۲%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۷۸
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۲۶
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۴۵

9. Tecumseh

 • جمعیت:‌ ۲۴٫۲۷۷ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۶.۵%
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۰۲٫۱۵۹ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۸۱۵٫۳۰۶ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۳%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۳۹
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۲۴
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۹۵

10. Aurora

 • جمعیت:‌ ۶۰٫۰۴۲ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۶.۴%
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۱۵٫۱۹۱ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۱٫۵۵۰٫۱۷۸ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۷%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۱۹
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۳۴
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۹۷

11. Haldimand County

 • جمعیت:‌ ۴۷٫۶۳۵ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۴.۷%
 • میانگین درآمد خانوار: ۸۴٫۲۲۵ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۶۲۹٫۵۸۱ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۳%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۱۷
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۴۲
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۲

12. Kingston

 • جمعیت:‌ ۱۳۵٫۲۲۰ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۵.۵%
 • میانگین درآمد خانوار: ۷۳٫۰۰۷ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۵۷۳٫۴۳۵ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۳%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۹۹
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۶۳
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۳۸

13. LaSalle

 • جمعیت:‌ ۳۱٫۸۶۸ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۶.۵%
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۰۹٫۲۰۸ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۸۷۳٫۲۷۴ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد: ۳٪
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۳۹
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۲۱
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۹۵

14. Milton

 • جمعیت:‌ ۱۳۲٫۵۰۸ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۶.۴%
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۱۴٫۲۷۵ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار:۱٫۱۸۸٫۹۷۱ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲٪
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۲۰
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۲۵
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۹۴

15. Toronto

 • جمعیت:‌ ۲٫۹۸۸٫۱۴۰ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۶.۴%
 • میانگین درآمد خانوار: ۷۱٫۳۲۴ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۹۴۱٫۹۷۳ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۱.۹%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۱۷
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۵۸
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۹۵

16. Wilmot

 • جمعیت:‌ ۲۲٫۰۱۷ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۵ ٪
 • میانگین درآمد خانوار: ۱۰۳٫۸۷۷ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۹۰۲٫۵۷۰ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۳%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۱۷
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۶۱
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۰

17. Lincoln

 • جمعیت:‌ ۲۴٫۸۹۱ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۴.۷%
 • میانگین درآمد خانوار: ۹۶٫۰۶۴ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۹۷۵٫۳۲۱ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۳%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۲۱
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۵۳
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۲

18. Collingwood

 • جمعیت:‌ ۲۴٫۱۲۷ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۵ ٪
 • میانگین درآمد خانوار: ۷۰٫۹۶۰ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۸۱۴٫۸۶۷ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۴%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۰۱
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۴۷
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۵

19. Hamilton

 • جمعیت:‌ ۵۷۹٫۱۰۵ نفر
 • نرخ بیکاری منطقه‌ای: ۴.۷%
 • میانگین درآمد خانوار: ۷۶٫۱۹۳ دلار
 • متوسط دارائی خالص خانوار: ۶۲۵٫۰۰۵ دلار
 • مالیات ملک به عنوان درصدی از درآمد:‌ ۲.۴%
 • تعداد روزهای بالای ۲۰ درجه‌ی سانتیگراد: ۱۲۰
 • میانگین ۵ ساله‌ی شاخص شدت جرائم: ۶۳
 • تعداد پزشکان خانواده به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر: ۱۰۲

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
باز کردن چت
1
سلام به سایت آتش خوش آمدید
پرسشی دارید که من بتوانم پاسخ بدهم؟