جواد رحیمیزندگی در کانادامهاجرتمهاجرت به کانادانویسندگان آتش

اگر سوء پیشینه دارید با چه شرایطی می‌توانید وارد کانادا شوید؟

مهسا از شیراز: ما چند سال پیش برای مهاجرت به کانادا اقدام کردیم، متاسفانه در این مدت همسرم در یک پرونده مالی در ایران، که واقعا مقصر هم نبود، محکوم شد و الان سوءسابقه دارد. به همین دلیل هم فعلا پرونده خود را پیگیری نمیکنیم، چون یکی از مدارکی که اداره مهاجرت میخواهد عدم سوءپیشینه است.

ما باید چکار کنیم؟ آیا واقعا نمیتوانیم با این سوءپیشینه به کانادا مهاجرت کنیم؟ شما راهحلی در این زمینه دارید؟ ممنون میشوم راهنمائی کنید.

کسانی که دارای سوء پیشینه هستند به راحتی افراد دیگر نمیتوانند به قصد سفر یا مهاجرت وارد کشور کانادا شوند و باید با زیر و بم قوانین کانادا در این رابطه آشنایی داشته باشند. شما با مطالعه این مطلب میتوانید آشنایی اجمالی با قوانین کانادا در این باره پیدا کنید. البته، این موضوع فرایند پیچیدهای است و حتما باید از کمک یک متخصص در این زمینه استفاده کنید.

کسانی که قصد سفر و یا مهاجرت به کشور کانادا را دارند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که  ارتکاب به خلاف در گذشته آنها، حتی در سالهای دور میتواند مانع قبولی ورود آنها به کانادا شود. این ممنوعیت ورود تنها شامل افراد خارجی و افراد مقیم دائم کانادا میشود و شهروندان کانادا را تحت تأثیر قرار نمیدهد.

فرد خارجی کیست؟

بر اساس اصل دوم قانون مهاجرت کانادا (IRPA)، اگر کسی شهروند یا مقیم دائم کانادا نباشد، آن فرد خارجی (Foreign National) محسوب میشود.

معنای دقیق سوءپیشینه کیفری در کانادا

از نظر قانون کانادا سوءپیشینه کیفری، به معنای سوابق فرد (اعم از محکومیت کیفری، اتهامات و تبرئه) در کانادا یا خارج از کاناداست به شرط آنکه معادل آن جرم در کانادا وجود داشته باشد.

عمل مجرمانه‌‌ای که خارج از کانادا انجام شده باشد، ابتدا با عمل معادل در قانون کیفری کانادا مقایسه می‌‌شود. سپس فارغ از این که مجازات واقعی صادرشده برای آن عمل در کشوری که آن عمل رخ داده چقدر بوده است، بررسی می‌‌شود که آیا عمل ارتکابی خارج از کانادا همان مجازاتی را دریافت کرده است که اگر فرد در کانادا مرتکب می‌‌شد تحمل می‌‌کرد یا خیر.

به عبارت دیگر، اگر کسی در خارج از کانادا به خاطر مساله‌‌ای مجرم شناخته شود ولی آن مساله در کانادا جرم محسوب نشود، آن وقت سوء پیشینه کیفری فرد موجب ممنوعیت ورود او به کانادا نمیشود.

انواع سوابق کیفری در کانادا

قانون مهاجرت کانادا در اصل ۳۶ خود، سوء پیشینه کیفری را به دو دسته زیر تقسیم کرده  است:

1. سابقه کیفری سنگین (Serious Criminality)

2. سابقه کیفری عادی (Criminality)

به طور کلی، سابقه کیفری عادی تنها باعث ممنوعالورود شدن افراد خارجی میشود اما سابقه کیفری سنگین هم برای افراد خارجی و هم برای افراد مقیم دائم تبعاتی در پی خواهد داشت.

سابقه کیفری سنگین به چه معناست؟

بسته به این که سابقه کیفری سنگین داخل یا خارج از کانادا باشد به یکی از دو صورت زیر تعریف میشود.

خارج از کانادا: خلافی که خارج از کانادا انجام‌‌‌‌ شود طبق قوانین تخلفات کانادا مورد بررسی‌‌‌‌ قرار میگیرد. سوء پیشینه خارج از کانادا، تنها در صورتی یک سوء پیشینه “سنگین” به حساب میآید که حداکثر مدت زمان پیشبینی شده برای زندان طبق قوانین کانادایی ۱۰ سال باشد. داخل کانادا: اگر سوءپیشینه فرد مربوط به تخلفی باشد که او در کانادا انجام داده است در دو حالت جرم او یک جرم سنگین محسوب میشود. حالت اول این است که باید حداکثر مدت زمان زندان پیشبینی شده برای او براساس قوانین کانادا حداقل ۱۰ سال باشد. در حالت دوم، او باید به بیشتر از ۶ ماه زندان محکوم شده باشد تا جرم او یک جرم سنگین تلقی شود.

معنای سابقه کیفری عادی

طبق قوانین کانادا جرائم به ۳ دسته قابل تقسیم هستند:

جرم قابل تعقیب (Indictable): این جرم‌‌ها که با نام «بزهکاری» هم شناخته میشوند در مقایسه با جرم‌‌های جزئی، خطاهای مجرمانه شدیدتری محسوب میشوند و مشابه بزهکاری در آمریکا هستند.

جرمهایی مانند سرقت بالای ۵ هزار دلار، ورود غیرمجاز به جایی، آزار جنسی شدید، و قتل عمد جزو جرمهای قابل تعقیب دستهبندی میشوند. حداکثر مجازات برای این جرم‌‌ها معمولا بیشتر از ۶ ماه است و شامل حبس ابد هم میشود.

جرم سبک (Summary): جرمهایی از این دست که یک نمونه از آنها ایجاد اغتشاش است، براساس قانون کیفری جرمهای کوچک به حساب میآیند. اگر قانون به نحو دیگری مقرر نکرده باشد، مجازات جرائم خرد عبارت است از جریمه نقدی تا حداکثر ۵ هزار دلار، شش ماه حبس و یا کمتر.

جرم ترکیبی (Hybrid): به جرمی که در کانادا میتواند از طریق صدور کیفرخواست یا محکومیت جزئی در دادگاه بدوی مورد پیگیری قرار گیرد جرم ترکیبی گفته میشود. قاضی یا دادستان تصمیم می‌‌گیرد که چگونه آن جرم را پیگیری کند.

در بحث مهاجرت، اگر فرد در خارج از کانادا مرتکب جرمی شود که معادل جرم مرکب در کانادا باشد این جرم یک «جرم قابل کیفرخواست» حساب می‌‌شود. حتی وقتی آن محکومیت در کشوری که فرد محکوم شده یک محکومیت جزئی در دادگاه بدوی باشد، اما معادل یک جرم مرکب در کانادا قرار بگیرد اداره “مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا” آن را یک جرم قابل کیفرخواست حساب می‌‌کند.

بیشتر جرائم در کانادا از نوع ترکیبی هستند و طبق قانون مهاجرت کانادا، جرائم ترکیبی همیشه قابل تعقیب به حساب میآیند.

تنها در دو صورت، فرد سابقه کیفری عادی خواهد داشت:

1. اگر کسی تنها یک سوء پیشینه کیفری داشته باشد و در قوانین کانادا آن جرم تحت تعقیب محسوب شود و سنگین هم نباشد، در این صورت آن فرد سابقه کیفری عادی دارد.

2. متقاضی دو یا چند سابقه کیفری سبک یا عادی داشته باشد.

راهحل مشکل ممنوعیت ورود به کانادا برای افراد دارای سوابق کیفری

اگر جرم داخل کانادا اتفاق افتاده باشد تنها راه رفع مشکل ممنوعیت ورود، گرفتن مدرکی به نام Record Suspension است. داشتن این مدرک به این معناست که اداره دادگستری کانادا قبول میکند نام متقاضی را از لیست مجرمان پلیس کانادا حذف کند.

اگر جرم خارج از کانادا اتفاق بیفتد، آن وقت در شرایط خاص ممکن است به طور خودکار ممنوعیت ورود رفع شده باشد. به این حالت Deemed Rehabilitation (مفروض بر خطاکار نبودن) میگویند.

افرادی که به دلیل مجرمیت، قابل پذیرش در کانادا نباشند، همچنان می‌‌توانند وارد کانادا شوند به شرط آن که شرایط توانایی مقبول را به دست بیاورند. بسته به ماهیت جرم، گذشتن زمان کافی پس از تحمل مجازات آن جرم و این که آیا فرد بیش از یک جرم مرتکب شده است یا خیر، می‌‌توان فرد را حائز بازپروری مقبول دانست.

تحت شرایط زیر ممکن است یک فرد Deemed Rehabilitated محسوب شود:

– متقاضی در داخل کانادا سابقه کیفری نداشته باشد و در خارج از کانادا هم تنها یک سابقه کیفری عادی که جرم قابل تعقیب محسوب میشود داشته باشد اما بیشتر از ۱۰ سال از زمانی که همه جریمههای مالی خود را پرداخته و زندان خود را تکمیل کرده گذشته است و طول مدت محکومیت از ده سال بیشتر نبوده است.

– متقاضی در داخل کانادا سابقه کیفری نداشته باشد اما در خارج از کانادا چند مورد سابقه کیفری عادی داشته باشد که همگی جزو جرائم سبک هستند. همچنین، باید بیشتر از ۵ سال از زمانی که همه جریمههای مالی خود را پرداخته و زندان خود را هم گذرانده است گذشته باشد.

– برای جرم‌‌های قابل پیگرد قضایی، باید ۱۰ سال از تمام شدن مجازات گذشته باشد. همچنین، برای دو یا چند مورد جرائم جزئی، باید ۵ سال از اتمام مجازات گذشته باشد. اگر فرد خارج کانادا مرتکب جرمی شده باشد که اگر در کانادا انجام داده بود حداقل ۱۰ سال حبس داشت، بههیچ‌‌وجه نمیتوان او را حائز «بازپروری مقبول» دانست.

اگر هیچ یک از موارد بالا شامل حال متقاضی نشود، آن وقت باید درخواست Rehabilitation کند. فرد زمانی میتواند متقاضی بازپروری شود که ۵ سال از ارتکاب عمل مجرمانه و تمام شدن همه مجازاتهای کیفری اعم از پرداخت جریمه نقدی و گذراندن زندان، گذشته باشد. همچنین مقامات باید متقاعد شوند که او دیگر خطر و ریسک عمل مجرمانه ندارد.

عواملی که مدنظر قرار می‌‌گیرند شامل این موارد هستند:

– سبک زندگی با ثبات

– پیوندهای فرد با اجتماع پیرامونش

– مهارت‌‌های اجتماعی و شغلی

– این که آن عمل مجرمانه، یک واقعه موردی و منحصربهفرد بوده باشد.

مجوزی که به فرد خارجی اجازه میدهد برای مدت محدودی به کانادا بیاید

در صورتی که کمتر از ۵ سال از زمان تکمیل جرائم و زندان گذشته باشد، تنها گزینهای که برای متقاضی باقی میماند، Temporary Resident Permit یا TRP است. این مجوز به فرد خارجی اجازه می‌‌دهد تا برای مدت محدودی به کانادا بیاید.

برای آن که متقاضی، شایسته دریافت این مجوز باشد، باید نیاز او برای ورود یا ماندن در کانادا از ریسکی که او برای سلامت یا ایمنی جامعه کانادا دارد، بیشتر باشد. این مسأله را افسر مهاجرت یا افسر خدمات مرزی تعیین می‌‌کند. این مجوز صرفا برای مدت بازدید از کانادا معتبر است لذا فرد خارجی باید تا زمان انقضاء مجوز خود، کانادا را ترک کند یا پیش از انقضای مجوز یک مجوز جدید بگیرد.

از یک متخصص کمک بگیرید

در این مطلب سعی شد که کلیات بحث مربوط به سابقه کیفری و ارتباط آن با Inadmissibility (ممنوعیت ورود) بیان شود. لطفا در نظر داشته باشید که این مبحث دارای پیچیدگی های بسیاری میباشد که پرداختن به آنها و نیز بحث دربارهی موارد خاص احتمالی در اینجا امکانپذیر نمیباشد. باید توجه داشت که رفع مشکل ممنوعیت ورود به کانادا به واسطه سوءپیشینه کیفری، فرآیند پیچیدهای است و حتما باید به کمک یک متخصص انجام شود و صرفا نمیتوان به کلیات بسنده کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
باز کردن چت
1
اگر سوالی در زمینه مهاجرت به کانادا دارید از ما بپرسید